Előző oldal Következő oldal
2024.05.29.,
Szerda
Magdolna
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
  • 384,95
  • 355,22
  • 453,12
  • 68 829
  • 17 590
  • 2 812

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (20) 927 4757
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Végrehajtás, végrehajtási jog

Végrehajtási eljárás kezdeményezésére akkor kerül sor, ha jogerős határozatban foglalt kötelezettségét a kötelezett sem önként, sem felszólításra nem, vagy csak részben teljesíti, valamint ha teljesítésre megadott határidőt elmulasztja.

A végrehajtásnak alapjául szolgálhat bírósági eljárás, közigazgatási eljárás ezen belül adóigazgatási eljárás is. Ennek megfelelően az egyes eljárásokra külön szabályok vonatkoznak.

A bírósági végrehajtók által lefolytatott eljárásokat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezi. A közigazgatási eljárásokban a végrehajtási eljárás általános szabályait az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) határozza meg, míg az adóigazgatási eljárásban indított végrehajtásra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadók.

Hasznos információ, hogy a már megindult végrehajtási eljárásában is élhetünk jogorvoslati lehetőséggel, a végrehajtási kifogáson túl, lehetőség van bíróság előtti jogorvoslatra is. Erre tekintettel a polgári perrendtartásról szóló törvény a végrehajtási pereket (végrehajtás megszüntetése, korlátozása, igényper, stb.) külön szabályozza.

A végrehajtási eljárás során annak eredményes befejezése érdekében mind a hitelezők, mind pedig az adósok képviseletét ellátom.

Végrehajtási ügyekben együttműködő ügyvédek:

Fejlesztette: FishWorks