Előző oldal Következő oldal
2024.05.29.,
Szerda
Magdolna
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
 • 384,95
 • 355,22
 • 453,12
 • 68 829
 • 17 590
 • 2 812

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (20) 927 4757
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Kártérítés, kártérítési ügyek

A kártérítés a károsult személyében vagy vagyonában bekövetkezett kár jóvátétele, melynek célja, hogy a károkozó olyan helyzetbe hozza a károsultat, mintha a károkozás meg sem történt volna. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, vagy ezt a károsult alapos okkal nem kívánja, a károkozó köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.

Kártérítés címén a károkozónak a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt (elmaradt hasznot), valamint a károkozással bekövetkezett kár csökkentéséhez, elhárításához szükséges költségeit kell megtérítenie.

A jogszabályi rendelkezés szerint a jogellenesen kárt okozó köteles azt megtéríteni, kivéve ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

Kár érheti Önt szerződéses kapcsolatokban, amikor partnere egyáltalán nem, vagy nem szerződésszerűen, hibásan, esetleg késedelmesen teljesít.

Kár érheti Önt szerződésen kívül is, vagyis olyan esetben, amikor a károkozóval semmilyen kapcsolatban nem áll. A károkozás ebben az esetben is jogellenes, amely kártérítési igény érvényesítését vonja maga után. Ide sorolhatóak különösen

 • a veszélyes üzem (pl. gépjárművek, gépek) működéséből eredő károk megtérítése;
 • állatok által okozott károk megtérítése;
 • épületkárok (épületről lehulló tárgyak, egyéb tárgyak lakásból való kiesése, kidobása által okozott károk) megtérítése;
 • balesetek miatti kárigények érvényesítése;
 • egészségügyi ellátással összefüggő orvosi műhiba miatti kártérítési igények érvényesítése;
 • közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése;
 • személyiségi jogok megsértéséből eredő kárigények érvényesítése.

A személyiségi jogok sérelmét jelenti pl. az élet, testi épség, egészség megsértése; a személyes szabadság, magánélet megsértése; becsület és jó hírnév megsértése; személyes adatok védelméhez való jog megsértése. Amennyiben Önt személyiségi jogaiban megsértenek, sérelemdíjat követelhet az Önt ért nem vagyoni sérelemért.

A fentiekkel összefüggő kötelmi jogviszonyok és az egyes szerződések szabályait, valamint a szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési felelősségről szóló legfontosabb rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Fejlesztette: FishWorks