Előző oldal Következő oldal
2024.04.19.,
Péntek
Emma
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 8.25%
  • 395,06
  • 371,09
  • 461,67
  • 65 295
  • 16 940
  • 2 980

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (20) 927 4757
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Öröklés és az ügyvéd, hagyatéki eljárás, végrendelet

Az öröklési jog a polgári jog azon része, mely az ember halála esetén vagyonában bekövetkező jogutódlás kérdéseivel foglalkozik. Az örökléssel az örökhagyó hagyatéka, mint egységes egész (tehát a meglévő vagyon és az esetleges tartozások is) átszállnak az örökösre vagy örökösökre. Örökölni végintézkedés alapján, vagy a törvény szerint lehet, azutóbbinak csak abban az esetben van helye, amennyiben az örökhagyó érvényes végintézkedés hátrahagyása nélkül hunyt el. A legtöbb embert foglalkoztatja az a kérdés, hogy halálát követően vagyona kié lesz majd, illetve hogyan tudná vagyonát az általa meghatározott személynek juttatni. A végintézkedések lényege, hogy az örökhagyó maga dönt a vagyona sorsáról, így tehát eltér a törvényes öröklés rendjétől. Végintézkedés például a végrendelet, a halál esetére szóló ajándékozás, és az öröklési szerződés is. Mindezek azonban rendkívül szigorú formai (alaki) és tartalmi feltételekhez kötöttek, amelyek be nem tartása miatt akár az egész végintézkedés érvénytelennek minősülhet.

Ha valaki végintézkedés megtételével kíván vagyonáról rendelkezni, és biztos szeretne abban lenni, hogy a végakarata teljesüljön, mindenképpen vegye igénybe ügyvéd, vagy közjegyző közreműködését.

Végintézkedés hiányában a törvényes öröklés rendje érvényesül, a melyet a Polgári Törvénykönyv szabályoz. Ugyanitt találhatóak rendelkezések az öröklésből való kiesésről, az ági öröklésről, a kötelesrészről és a hagyatéki tartozások kielégítéséről. A hagyatéki eljárás lefolytatásával kapcsolatos rendelkezéseket a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény határozza meg.

Az öröklési joggal összefüggésben az ügyvédi szolgáltatásom egyebek mellet az alábbiakra terjed ki:

  • tanácsadás öröklési kérdésekben a végintézkedést tenni kívánók, illetve örökösök számára;
  • jogi képviselet hagyatéki eljárásban önkormányzat és közjegyző előtt, valamint az örökléssel kapcsolatos peres eljárásban;
  • végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés, várt örökségről rendelkező okirat szerkesztése.

Öröklési ügyekben együttműködő partnerek, hagyatéki ügyvédek:

Fejlesztette: FishWorks