Előző oldal Következő oldal
2024.06.08.,
Szombat
Medárd
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
  • 389,64
  • 357,83
  • 457,63
  • 69 985
  • 17 460
  • 2 848

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (20) 927 4757
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Díjszabás

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A felek költségátalány alkalmazását is kiköthetik.

A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) számú szabályzatának 10. pontja foglalkozik az ügyvédi honlap tartalmával, melyen nem tiltott nyilvánosságra hozni az egyes díj- és költségtételeket. Tekintettel azonban arra, hogy a megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak egyoldalúan meghatározására nem látok lehetőséget.

Az ügyvédi megbízási díj (ügyvédi munkadíj) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét – a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával – az ügyvédi díjjegyzékéből kiindulva, a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg az ügyvédi megbízási szerződésben.

Az ügyvédi díj mértéke jellemzően függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

A bíróságot azonban nem köti az ügyvéd és ügyfele között a munkadíjra és költségátalányra kötött megállapodás. Ha azonban arra a megbízó pernyertessége esetén arra hivatkozik és a megbízási szerződést a bíróságnak bemutatja és kéri az abban foglaltaknak megfelelő perköltség áthárítását a pervesztes félre, a bíróság a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003.(VIII.22.) IM rendelet szerint jár el és az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezi a pervesztes felet a fél és a képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamint a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások megfizetésére.

Ha a fél és az ügyvéd között nincs az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás, vagy ha a fél ezt kéri, a bíróság a képviselet ellátásával felmerült munkadíj összegét alábbiak az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10.000,-Ft,

b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100.000,-Ft,;

c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

Nemperes eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a munkadíj a peres eljárásban megállapítható munkadíj legfeljebb 50%-a. A másodfokú és a felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi munkadíj az előzőekben meghatározott összeg 50%-a azzal, hogy a pertárgy értékeként ezekben az esetekben a fellebbezésben, felülvizsgálati kérelemben vitatott összeget kell alapul venni.

Fejlesztette: FishWorks

Tovább fejlesztette: Barta Patrik Ferenc - predator.av@gmail.com