Előző oldal Következő oldal
2023.10.03.,
Kedd
Helga
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 13.00%
  • 387,57
  • 369,61
  • 446,78
  • 56 156
  • 13 555
  • 2 768

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (20) 927 4757
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Alapítvány, egyesület, közhasznú szervezet

Az alapítványoknak régi hagyománya van Magyarországon és egész Európában is. Eredetileg a nemesi családok által létrehozott pénzbeli, vagy vagyoni alap volt különféle jótékony célokra, az iskolázás, egészségügyi ellátás fejlesztésére, az egyház, a családtagok támogatására stb.

A mai jogszabályi környezetben az alapítvány és az egyesület civil szervezet, melyeket többségében magánszemélyek létesítenek valamely cél folyamatos megvalósítása érdekében.

Lényeges különbség közöttük, hogy az alapítvány vagyonegyesülés, míg az egyesület személyegyesülés céljából jön létre.

Az alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyonával önállóan gazdálkodik, azonban alapítvány elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. Az alapítvány a székhelye szerinti Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre, így létrehozásuk alkalmával szükséges az ügyvédi képviselet. Az alapítvány nyilvántartásba vételét követően a vagyonával már nem az alapító, hanem az alapítvány vagyonát kezelő kuratórium rendelkezik. Az alapítvány működésre vonatkozó részletes szabályokat az alapító okirat tartalmazza.

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet. Létrehozásához alapszabály elfogadása, ahhoz legalább 10 személy nyilatkozata szükséges (ezek lehetnek jogi személyek is), amit a nyilvántartásba vétel végett be kell nyújtani az illetékes Törvényszékhez.

Ezen szervezetek közhasznú jogállást is szerezhetnek a Civil törvényben meghatározott jogszabályi feltételének teljesülése esetén, amennyiben a közhasznú tevékenység ellátásához megfelelő erőforrással és társadalmi támogatottsággal rendelkeznek. Közhasznú tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely valamely közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A civil szervezetek működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

A civil szervezetekkel és a közhasznú tevékenységgel összefüggésben hasznos információkat Civil Információs Portálon találhatunk.

Az egyesületek és alapítványok létrehozásáról és működésének legfontosabb szabályairól a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) tartalmaz rendelkezéseket.

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Fejlesztette: FishWorks