Előző oldal Következő oldal
2024.06.08.,
Szombat
Medárd
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
 • 389,64
 • 357,83
 • 457,63
 • 69 985
 • 17 460
 • 2 848

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (56) 378 709
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Az ingatlan ügyvéd és az ingatlanjog, az ingatlan adásvételi szerződés

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Az ingatlan és az ingatlan ügyvéd elválaszthatatlan fogalmak.  Ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Az ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész, amely az ingatlan-nyilvántartásba önállóan bejegyezhető. Ingatlannak azok a dolgok minősülnek, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem vagy csak jelentős értékvesztéssel helyezhetők át másik helyre.

Az egyes ingatlanokra vonatkozóan a Földhivatalok által vezetett ingatlan-nyilvántartásból kaphatunk információkat. Adatokkal szolgál a nyilvántartás az ingatlan pontos megjelölésével, annak tulajdonjogával, a bejegyzett jogokkal és terhekkel, jogilag jelentős tényekkel (jelzálogjog, szolgalmi jog, végrehajtási jog, haszonélvezeti és özvegyi jog, elidegenítési és terhelési tilalom, stb.) kapcsolatban. A Földhivatalok az ingatlan-nyilvántartásba való jogok és kötelezettségek bejegyzését és törlését a benyújtásra kerülő okiratok alapján végzik.

Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésnek speciális tartalmi és formai követelményei vannak (például az egyes okiratok kötelező ügyvédi ellenjegyzése), melyekre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet tartalmaz rendelkezéseket.

Az ingatlanjog témakörében az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekre vonatkozó általános rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Külön jogszabály rendelkezik a termőföldek védelméről, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, amelyektől teljesen eltérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogi szabályozás.

Eltérő a társasházak létrehozásának és működésének jogi szabályozása is. A társasházakon belüli jogviszonyokat az erről szóló általános rendelkezéseket tartalmazó társasházi törvényen túl a társasház közgyűlése által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat is befolyásolja.

Speciális jogszabályok vonatkoznak a lakóingatlanokra is, tekintettel arra, hogy a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozóan is külön jogszabályt alkotott a jogalkotó.

Az ingatlanokkal kapcsolatban az ingatlanjogi ügyvédi szolgáltatások köre:

 • ingatlan termőföld- tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés (adásvétel, ajándékozás, csere, tartási szerződés, stb.) megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése (ezekben az esetekben az ügyvédi ellenjegyzés kötelező);
 • közös tulajdonban lévő lakások, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek;
 • társasházak alapítása, alapító okiratának, szervezeti működési szabályzatának elkészítése, társasházak jogvitáikban való képviselete;
 • lakásokhoz, egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti-, használati-, szolgalmi jogának alapítása és megszüntetése;
 • lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati (haszonbérlet, haszonkölcsön) szerződései elkészítése;
 • lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, elbirtoklási ügyek;
 • telekalakítás (megosztás, összevonás);
 • teljes körű földhivatali ügyintézés.

Ingatlanjogi ügyekben együttműködő partnerek, ingatlanos ügyvédek:

Fejlesztette: FishWorks

Tovább fejlesztette: Barta Patrik Ferenc - predator.av@gmail.com