Előző oldal Következő oldal
2024.06.10.,
Hétfő
Margit
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
  • 393,09
  • 365,43
  • 464,39
  • 70 049
  • 17 580
  • 2 840

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (56) 378 709
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Okiratszerkesztés, szerződés, ügyvédi ellenjegyzés

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Az okirat a hazai jogrendszerünkben olyan bizonyítási eszköz, amely a benne foglalt tények, adatok, nyilatkozatok, körülmények, cselekmények valóságát bizonyítja. Az okirat kiállítója szerint lehet közokirat, vagy magánokirat, bizonyító ereje szerint lehet teljes bizonyító erejű, vagy egyszerű. A magánokirat egyszerű magánokiratnak minősül, ha nem felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat feltételeinek.

A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, feltéve ha az ügyvéd az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik. Az okirat teljes bizonyító erejének az a jogi jelentősége, hogy a bíróság nem mérlegeli és nem is vizsgálja az okirati bizonyíték valóságtartalmát.

Az ügyvéd okiratszerkesztő tevékenysége széleskörű, magában foglalja joghatás kiváltásához szükséges hatósághoz, bírósághoz benyújtott beadványok szövegezését, szerződések, megállapodás elkészítését és ellenjegyzését, amelyek megfelelnek a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak.

Egyes okiratok csak ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva alkalmasak a célzott joghatás kiváltására. E körbe tartoznak az ingatlanokkal kapcsolatban létrejött szerződések többsége (az adásvételi-, ajándékozási-, csereszerződés, öröklési- és tartási szerződés, haszonélvezeti joggal összefüggő szerződés, stb.) Ide sorolandóak a gazdasági társaságokhoz köthető okiratok jelentős része, vagy a házassági vagyonjogi szerződések. Az okirati ellenjegyzés szabályait az Ügyvédi törvény tartalmazza.

Amennyiben Ön biztos akar lenni abban, hogy bármilyen ügyben valamely tényt, adatot, nyilatkozatot, körülményt, vagy cselekményt szükség esetén bármikor, akár a Bíróság előtt is teljes bizonyító erővel igazolni tud, készíttessen ezekről ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratot. Ezzel összefüggésben árajánlatot a „Díjszabás” menüpontban kérhet.

Együttműködő partnerek

Fejlesztette: FishWorks

Tovább fejlesztette: Barta Patrik Ferenc - predator.av@gmail.com