Előző oldal Következő oldal
2024.06.09.,
Vasárnap
Félix
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
  • 389,64
  • 357,83
  • 457,63
  • 69 985
  • 17 460
  • 2 848

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (56) 378 709
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Cégalapítás, cégmódosítás, cégeljárás, társasági jog

MEGOSZTÁS

TETSZIK

A cégeljárásról szóló jogszabály alapján a gazdasági társaságok alapításakor, továbbá a társaságokat érintő egyéb – változásbejegyzési eljárásokban – a jogi képviselet kötelező.

A gazdasági társaságok, a Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Betéti Társaság (Bt.) és Részvénytársaság (Nyrt. vagy Zrt.), valamint Szövetkezet alapításakor a létesítő okirat ( a társasági szerződés illetve alapító okirat) elkészítéséhez ügyvédre van szükség. Szintén ügyvédhez kell fordulnia a már meglévő cég adataiban történő változás bejegyzéséhez is, mivel a Cégbíróság előtti eljárásokban a jogi képviselet kötelező, illetve a cégalapítás és változás bejegyzési eljárás során készítendő egyes okiratok ügyvédi ellenjegyzése elengedhetetlen.

Az ügyvédi a szolgáltatás tartalmazza a teljes körű jogi tanácsadást, a szükséges okiratok megszerkesztését és ellenjegyzését, továbbá a gazdasági társaság vagy szövetkezet képviseletét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság, vagy egyéb bíróság előtt. A cégeljárások elektronikus úton az „E-cégeljárás” keretében valósulnak meg, melyhez rendelkezem fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

A működő gazdasági társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban történő változás miatt indult változás bejegyzési eljárás során ( pl.: a székhelyváltozás, új telephely, vagy fióktelep létesítése, tagok, vagy az ügyvezető személyében bekövetkezett változás, a cég jegyzett tőkéje változása) is ügyvédi ellenjegyzéssel és elektronikus aláírással ellátott okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására szükséges, ezért változás-bejegyzési cégeljárásokban is kötelező ügyvéd közreműködése.

Ha a gazdasági társaság tartozásai maradéktalan kiegyenlítése mellett a jogutód nélküli megszűnését határozza el, végelszámolási eljárást kell lefolytatni. Ha a tartozás kiegyenlítésére nincsen mód, csőd-, vagy felszámolási eljárás lefolytatására kerül sor, ahol a jogi képviselet nem mellőzhető.

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Fejlesztette: FishWorks

Tovább fejlesztette: Barta Patrik Ferenc - predator.av@gmail.com