Előző oldal Következő oldal
2017.11.23.,
Csütörtök
Kelemen
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
 • 313.42
 • 264.96
 • 352.95
 • 40 131
 • 3 280
 • 10 350

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (20) 927 4757
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Büntető ügyvéd, védőügyvéd, a büntetőjogi védelem, a büntető és szabálysértési eljárás

A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény határozza meg a társadalomra veszélyes olyan szándékosan, vagy gondatlanságból elkövetett cselekményeket, amelyek bűncselekménynek minősülnek, és a törvény rájuk büntetés kiszabását rendeli.

A büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény rendelkezésinek szellemében e területen jogi tanácsot adok, a tanú érdekében képviseletet látok el, valamint védőként járok el, a büntetőeljárás kezdetétől annak befejezéséig (nyomozó hatóság előtti eljárásban, bíróság előtt tárgyalási szakban).

Büntetőjogi védelmére megbízást adhat maga a terhelt, de ha ez nem lehetséges (az eljárás távollétében folyik, vagy kényszerintézkedés hatálya alatt áll ? őrizet, előzetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom), ezt megteheti helyette közeli hozzátartozója is.

Büntetőjogi szakterületen belül az általam ellátott büntető ügyvédi szolgáltatások körébe tartozik:

 • büntető védelem ellátása a nyomozati eljárásban és a bíróság előtt. A gyanúsított, majd bírósági szakban a vádlott érdekében minden törvényes eszköz felhasználása az elkövetett bűncselekménnyel arányban álló büntetés kiszabása, az enyhítő körülmények feltárása mellett annak enyhítése érdekében, amennyiben felmentésére nem kerül(het) sor;
 • sértetti képviselet;
 • jogi képviselet tanú érdekében;
 • képviselet közvetítői eljárásban;
 • vád képviselete magánvádas, pótmagánvádas ügyekben;
 • bűncselekménnyel okozott kár megtérítésével kapcsolatos igény érvényesítése.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény szerint a szabálysértés olyan tevékenység, vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra, de a bűncselekményeknél enyhébb súlyú (a bűncselekmény súlyosságát el nem érő) szándékosan, vagy gondatlanul elkövethető cselekmény. Leggyakrabban közúton való közlekedőként a kiemelt közlekedési szabálysértésékkel, mint az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértésével, a közúti közlekedés rendjének megzavarásával, vagy a fentieknél enyhébb, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésével találkozhatunk.

Besorolásuk tekintetében nem ide tartoznak, azonban szorosan kapcsolódnak a parkolási bírsággal (pótdíjjal), valamint az autópálya pótdíjjal kapcsolatos eljárások is.

Szabálysértési jogi szakterületen belül az általam ellátott ügyvédi szolgáltatások körébe tartozik:

 • eljárás alá vont személy és sértett képviselete szabálysértési eljárásban az azt lefolytató hatóság előtt;
 • eljárás alá vont személy és sértett képviselete szabálysértési eljárásban a bíróság előtt.

 

Fejlesztette: FishWorks