Előző oldal Következő oldal
2024.07.03.,
Szerda
Kornél
Szolnok Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
 • 394,85
 • 367,03
 • 465,98
 • 71 441
 • 17 885
 • 2 898

Dr. Miskolczi Tamás ügyvéd Szolnok

Hívjon! +36 (56) 378 709
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Válóperes ügyek, családjogi kérdések, válás

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Statisztikai adatok igazolják, hogy ma Magyarországon a megkötött házasságok több mint fele válással végződik.

Bármelyik fél kezdeményezi a házasság felbontását, véleményem szerint mindkét félnek szüksége van jogi segítségre egy hosszúra nyúló pereskedés elkerülése érdekében. Ezért a házasság felbontásával összefüggésben jognyilatkozatok megtételét megelőzően érdemes ügyvéd tanácsát kérni.

A házassági- és élettársi jogviszonnyal, a gyermekelhelyezéssel, a szülői felügyelettel, a vagyonmegosztással és a családi joggal összefüggő jogszabályok az alábbiak:

A házasság felbontása a hatályos jogi szabályozás szerint történhet közös megegyezéssel, és – a járulékos kérdésekben történő közös megegyezés hiányában – az úgynevezett tényállásos bontóper során

Amennyiben a felek mindketten kérik a házasság felbontását és egymással azokban a kérdésekben, melyet a jogszabály előír, egyezséget tudnak kötni, a bíróság a házasság megromlásához vezető okokat nem vizsgálja, azokat feltárni nem kell. Ebben az esetben a perben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság legfeljebb két tárgyalást tart, a lerovandó tételes illeték összegét pedig az illetékekről szóló törvény tartalmazza.

A tényállásos bontóper során a felek megállapodásának hiányában a feleknek fel kell tárniuk a házasságuk megromlásához vezető okokat. A bíróság ez esetben bizonyítási eljárást folytat le a házasság megromlása, a szülői felügyelet, a gyermekek tartása vonatkozásában. Ez esetben bírósági eljárási illeték magasabb lehet, a bontóperben több tárgyalást kell tartani, ami miatt a per akár évekig is elhúzódhat.

A bontóperekben való közreműködésem során a felek közti egyezség kötésére törekszem, mivel ez szolgálja mindkét fél, de legfőképpen a közös gyermekek érdekeit.

A vagyonmegosztással kapcsolatban azonban elkerülhetők az esetleges viták akkor, ha a felek már a házasságkötésüket megelőzően, vagy annak fennállása alatt egymással házassági vagyonjogi, illetve élettársi vagyonjogi szerződést kötnek.

Noha felmerülhet ilyen esetben az egymással szembeni bizalmatlanság, azonban a bírói gyakorlat azt mutatja, hogy ezen meglévő okirat birtokában a felek kapcsolatuk megromlását követően elkerülhetik a hosszan tartó pereskedést.

A családi joggal összefüggésben az ügyvédi szolgáltatásom egyebek mellet az alábbiakra terjed ki:

 • Házassági bontóperekkel összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt;
 • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése;
 • Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek;
 • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek;
 • Családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl. apaság vélelmével, örökbefogadással összefüggő eljárások).

Válóperes, családjogi ügyekben együttműködő ügyvédek:

Fejlesztette: FishWorks

Tovább fejlesztette: Barta Patrik Ferenc - predator.av@gmail.com